Bài viết Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://asianaairlines.com.vn/ tìm hiểu Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì”

Access Listlà một công cụ đặc biệt trên hệ điều hành Cisco. ACL là một danh sách điều khiển truy nhập dùng để lọc gói tin lớp 3 và phân loại dữ liệu.

Bạn đang xem: Access control list là gì

Phân loại dữ liệu được áp dụng cho các dịch vụ: NAT, Distribute-list, VPN

Lọc gói tin lớp 3. Đóng vai trò là một chốt canh khi gán vào một cổng của Router, chốt canh sẽ cho phép dữ liệu đi qua hay bị chặn.

Access list đơn thuần chỉ là một danh sách, nếu chúng ta không áp vào đâu hoặc dùng vào mục đích gì thì sẽ không có công dụng.

b. Access list dùng để lọc gói tin lớp 3

Xét sơ đồ mạng như sau

*

Chỉ cho phép mạng 192.168.1.0/24 đi ra Internet thông qua cổng S0/1/0. Access list sẽ có 2 từ khóa: Permit (cho phép) và Deny (chặn)

=> Câu lệnh: R1(config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 (trong đó: 0.0.0.255 là wildcard mask).

Access-list khởi tạo lên không có công dụng mà phải đặt lên cổng. Ở đây ta đặt lên cổng S0/1/0 theo chiều Out

=> Câu lệnh:

R1(config)# int f0/0

R1(config-if)# ip access-group 10 out

Cách thức làm việc của Access list

Khi các máy bên trong mạng 192.168.1.0 gửi gói tin ra ngoài Internet dữ liệu sẽ chuyển tới Router và chuyển ra cổng bên ngoài là S0/1/0. Lúc này dữ liệu sẽ gặp chốt Access-list, Access-list sẽ kiểm tra thấy Permit mạng 192.168.1.0 nên nó cho phép đi qua.

Khi các máy bên mạng 192.168.2.0 đi ra Access-list trên cổng S0/1/0 sẽ kiểm tra, nó không thấy mạng này trong danh sách cho phép đi qua nên sẽ hủy bỏ.

Nhiều Bạn Cũng Xem  70+ Bí Mật Trong Các Vật mỗi ngày Mà Tới Tuổi Này Tôi Mới Biết

Xem thêm: Win 7 Pro Oa Là Gì – Thử Cài Bản Win 7 Pro Dell Oem Xem Có Gì Khác Lạ

Chú ý:

Access list theo chiều Out là quản lý dữ liệu từ bên trong ra.

Access list teo chiều In là quản lý dữ liệu từ bên ngoài đi vào.

Trên mỗi cổng của Access list chỉ được gán một Access list theo một chiều ( khi đã viết mệnh đề và gán cho mạng 192.168.1.0 theo chiều Out, nếu ta viết mệnh đề gán cho mạng 192.168.2.0 cũng đặt trên cổng S0/1/0 và theo chiều Out sẽ không có kết quả).

Nếu đã gán mạng 192.168.1.0 theo chiều Out để giám sát trên cổng S0/1/0 thì ta khả năng gán chiều In để giám sát lưu lượng vào cho mạng 192.168.2.0

2. tìm hiểu thông tin về những loại Access List

a. Standard Access list ( AL tiêu chuẩn)

Chỉ kiểm tra IP nguồn (Source IP) của gói tin đi tới

R(config)# access-list n địa chỉ IP wildcard (n của dạng Stanrd chạy từ 1 tới 99)

=> Gán vào cổng theo chiều nào:

R1(config)# int f0/0

R1(config-if)# ip access-group n

Ví dụ:Cấm mạng 192.168.1.0/24 truy cập vào mạng 192.168.20.1

R2(config)# access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

=> Gán vào cổng f0/1 theo chiều out :

R1(config)# int f0/1

R1(config-if)# ip access-group n out

Bảng Access list sẽ xét cấp độ ưu tiên từ các dòng bên trên rồi mới xuống các dòng bên dưới

R(config)# access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 (dòng này thực thi trước)

R(config)# access-list 1 permit any (Sau khi thực hiện bắt buộc trên thì dòng này mới đến lượt)

R(config)# access-list 1 deny any (dòng này mặc định luôn bật ở cuối cùng trong access list)

Khi viết Access list phải chú ý thứ tự các dòng để thiết lập. Khi đã viết rồi chúng ta không thể sửa được mà chỉ bỏ access list đó đi (dùng lệnh no access list 1).

b. Extanded Access list (AL mở rộng)

Câu lệnh khởi tạo

R(config)# access-list n protocolSource.IPWildcard Des.IPWildcard >

eq: equal (bằng)

lt: less than (ít hơn)

gt: greater than (nhiều hơn)

Nhiều Bạn Cũng Xem  Định Nghĩa, Ví Dụ, Rau Cải Ngọt Tiếng Anh Là Gì

n chạy từ 100 tới 199

Gán vào cổng theo chiều nào:

R1(config)# int s0/1/0

R1(config-if)# ip access-group n

Protocol

*

Ta khả năng áp được trên 4 cổng là: R1 (f0/0, s0/1/0), R2 (S0/2/0, F0/1). Nên đặt ở cổng gần nhất thì sẽ không phải mất quảng đường chạy và chiếm băng thông

Ví dụ1:Viết một Access list cấm toàn bộ mạng 192.168.1.0/24 truy cập tới Server 192.168.20.6/24 theo giao thức Web:

R1(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.20.6 0.0.0.0 eq 80

R1(config)#access-list 100 permit ip any any (những gì không chặn sẽ cho đi qua)

Gán vào cổng theo chiều In:

R1(config)# int f0/0

R1(config-if)# ip access-group n in (chiều in vì các máy mạng 192.168.1.0 sẽ đi vào Router cổng F0/0, chiều Out S0/1/0)

Ví dụ 2:Viết Access list cấm mạng 192.168.1.0/24 và 192.168.2.0/24 truy cập tới Server 192.168.20.6/24 theo giao thức Web, TFTP:

R1(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.20.6 0.0.0.0 eq 80

R1(config)#access-list 100 deny udp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.20.6 0.0.0.0 eq 69

R1(config)#access-list 100 permit ip any any (những gì không chặn sẽ cho đi qua)

Gán vào cổng theo chiều Out:

R1(config)# int s0/1/0

R1(config-if)# ip access-group n out (chiều in vì các máy mạng 192.168.1.0 sẽ đi vào Router cổng F0/0, chiều Out S0/1/0)

Cách viết ngắn gọn

Viết đầy đủ:

R1(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.20.6 0.0.0.0 eq 80

Viết ngắn gọn:

R1(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.20.6 eq 80

Viết chặn Ping:

R1(config)# access-list 100 deny ICMP 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.20.6

Ví dụ 3:Cấm toàn bộ mạng 192.168.1.0 telnet tới R2 (khả năng tới mọi router nhưng trừ R2).

R2(config)# access-list 2 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

R2(config)# access-list 2 permit any

R2(config)# line vty 0 4

R2(config-line)#access-class 2 in

3. Named ACL

Cú pháp khai báo

R(config)# ip access-list tên ACL

R(config-std-name)# permit hoặc deny(….) (đoạn sau giống như bình thường)

Đặt vào cổng:

R(config)# int s0/1/0

R(config-ip)# ip access-grouptên ACL

Không khai báo số Access list nó vẫn tự động tạo ra giữa dòng trên và dòng dưới là tăng lên 10 đơn vị.

Các câu hỏi về Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Grounded 11 - Chế Tạo Bom Cảm Tử

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì

Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? Tìm Hiểu Về Access Control List Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Cơ #Bản #Về #Access #Control #List #Là #Gì #Tìm #Hiểu #Về #Access #Control #List #Là #Gì

Tra cứu thêm dữ liệu, về Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm nội dung về Cơ Bản Về Access Control List Là Gì ? tìm hiểu thông tin về Access Control List Là Gì từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://asianaairlines.com.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi Quanh Ta tại : https://asianaairlines.com.vn/wiki-hoi-dap/

Give a Comment