Bài viết Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary thuộc chủ đề về Giải Đáp Câu Hỏi đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary”

CTYPE html>PHÂN TÍCH KINH TẾ: Nhận xét bước đầu về thống kê đa ngành, liên ngành và xuyên ngành ở Việt Nam

*

thống kê xuyên ngành là một chủ đề thời sự trên thế giới trong vài thập niên qua. Bài viết giới thiệu khái niệm về thống kê đa ngành, liên ngành, và xuyên ngành. Tiếp đó, bài viết thảo luận về một vài thành quả và Giảm trong thực tế thống kê đa ngành, liên ngành, và xuyên ngành ở Việt Nam; kêu gọi một chương trình hành động đẩy nhanh hơn nữa thống kê xuyên ngành ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Interdisciplinary là gì

INITIAL REMARKS ON MULTIDISCIPLINARY, INTERDISCIPLINARY, AND TRANSDISCIPLINARY RESEARCH IN VIET NAM. Transdisciplinary research has been a worldwide hot topic for several decades. The paper introduces the concept of multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary research. Next, the paper discusses some achievements and limitations in the multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary research in Vietnam. And finally, it calls for an action plan to further promote transdisciplinary research in Vietnam.
So với các nước phát triển hơn, nền khoa học ở Việt Nam còn nhiều Giảm. mặc khác, so với chính nó thì khả năng nói rằng khoa học ở Việt Nam đã phát triển nhanh và sâu rộng trong nhiều thập niên qua. Đến mức khó ai khả năng nói gì khái quát cho chỉ một bộ môn chứ chưa nói là vài bộ môn gần nhau. Khi tiếp cận vấn đề “thống kê đa/ liên/ xuyên ngành ở Việt Nam”, tôi thực sự choáng ngợp với phạm vi rộng lớn của chủ đề. Cho đến nay, có lẽ còn rất hiếm những công trình về lịch sử các ngành/ chuyên ngành khoa học ở Việt Nam, giúp người đọc đơn giản nắm bắt bức tranh phát triển khoa học ở nước ta. Thường chỉ thấy thường nhật những cuốn sách tên gọi đại loại như “Viện/ Trường ***: ** năm xây dựng và phát triển”. Bài viết này chỉ là vài nhận xét ban đầu, phiến diện và cảm tính, chủ yếu dựa trên hiểu biết Giảm của tác giả trong một vài bộ môn thống kê xã hội.
Ý tưởng về xuyên ngành (transdisciplinarity) nổi lên từ thập niên 1970 (Dannecker, 2017). Từ đó, ở châu Âu và cả châu Á đã xuất hiện vô số công trình thống kê tổng quan, lý thuyết, phương pháp, và thực nghiệm về xuyên ngành (Schaffar, 2017). Để có một điểm xuất phát cho suy nghĩ và thảo luận, cần nêu lên định nghĩa làm việc về thống kê đa ngành, liên ngành, và xuyên ngành. Phần này dựa chủ yếu từ công trình của Gertrude Hirsch Hadorn và cộng sự chủ biên (Hadorn, Gertrude Hirsch, et al. (editors), 2007).
thống kê đa ngành (multidisciplinary research) là sự tiếp cận một vấn đề từ nhận thức của một vài bộ môn khoa học, nhưng mỗi bộ môn làm việc theo cách khuôn vào bên trong bản thân, rất ít bổ sung chéo cho nhau giữa các bộ môn, hoặc hợp lực trong đầu ra.
thống kê liên ngành nói đến một hình thái cùng làm việc mang tính hợp tác và hoạch định hội nhập giữa các nhà thống kê từ những bộ môn khoa học khác nhau.
thống kê xuyên ngành được đặt ra khi người ta thấy không chắc chắn đối với tri thức về một trường vấn đề có gây tác động xã hội, khi bản chất chi tiết của vấn đề bị tranh cãi, và khi có nhiều bên tham gia hoặc có liên đới với vấn đề. thống kê xuyên ngành đối phó với những trường vấn đề theo cách khả năng đem lại một vài kết quả có ý nghĩa. Thứ nhất, nắm bắt được tính phức tạp của vấn đề. Thứ hai, cân nhắc đến tính đa dạng của thế giới sống và nhận thức khoa học về vấn đề. Thứ ba, kết nối giữa tri thức trừu tượng và tri thức đặc thù trường hợp. Thứ tư, phát triển tri thức và thực hành đẩy nhanh cái được xem là ích lợi chung.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Dreamcatcher Là Gì - Sự Thật đáng Sợ Về Dreamcatcher

Xem thêm: Yummy Là Gì – Nghĩa Của Từ Yummy, Từ Từ điển Anh

thống kê xuyên ngành là kiểu thống kê bao gồm sự hợp tác trong cộng đồng khoa học, nhưng cũng bao gồm cả sự tranh luận giữa khoa học và xã hội. Vì thế, thống kê xuyên ngành vượt lên mọi ranh giới giữa các bộ môn, giữa khoa học và các lĩnh vực xã hội khác. Nó phải bao gồm thảo luận về các sự kiện, thực tiễn và tổng giá trị.
Trong thời kỳ thuộc Pháp, ở Việt Nam đã xuất hiện một vài cơ sở đào tạo cao đẳng/ ĐH, và cùng với chúng là những thống kê khoa học một cách tự nhiên, xã hội và nhân văn. Sau 1954, thống kê và đào tạo có những phát triển rõ nét ở cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Thập niên 1970, những ngôn từ và ý tưởng về “thống kê đa ngành, liên ngành” trên thế giới cũng đã có những tiếng vọng vào Việt Nam. Từ đầu thập niên 1980, đã hình thành những chương trình thống kê cấp Nhà nước. Nhìn vào quy chế, nội dung và thực tiễn vận hành của những chương trình ấy, ta khả năng nói đó là những cố gắng đầu tiên về thống kê đa/ liên và xuyên ngành.
Sau khi thực hiện chính sách Đổi Mới và Mỹ nới lỏng cấm vận, từ cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, hàng loạt tổ chức đa phương quốc tế như WB, ADB, UNDP và các NGO quốc tế đặt chân đến Việt Nam hỗ trợ phát triển. Cùng với hỗ trợ tài chính là trợ giúp kỹ thuật, bao gồm những quan niệm, phương pháp và thực hành mới trong thống kê và thực hiện phát triển. Trong đó có các quan niệm và định chế thống kê đa/ liên/ xuyên ngành. Chẳng hạn, các nhà tài trợ quốc tế áp dụng nguyên tắc các công trình thống kê dự án phát triển khả thi luôn phải có hợp phần về kinh tế, xã hội, giới, và môi trường. Và các hợp phần này luôn phải thể hiện tiếng nói và sự tham gia của người dân hưởng lợi hay chịu tác động của dự án phát triển. Những quy tắc như thế đã tạo cơ hội chưa từng có trước đây cho sự tham gia sâu rộng của các nhà kinh tế học, xã hội học, nhân học vào các dự án kỹ thuật.
Trong bối cảnh nêu trên, quan niệm, định chế và thực tiễn thống kê đa/ liên/ xuyên ngành ở Việt Nam cũng có nhiều thay đổi ngay rõ nét. Chẳng hạn, ta nhận thấy ngay từ đầu thập niên 1980 đã xuất hiện chiều hướng hình thành và xét duyệt đề tài nhấn mạnh vào hoạch định chính sách. Quy định các đề tài cấp nhà nước phải có nhiều người ở nhiều cơ quan tham gia, sau này còn nhấn mạnh thêm phải có đào tạo trên ĐH. Tinh thần ấy còn thể hiện cả ở đề tài cấp Bộ và tỉnh thành. Ở cấp tỉnh thành, việc xét duyệt danh mục đề tài, đề cương, và nghiệm thu đề tài thường do một hội đồng hỗn hợp các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện công ty, và tổ chức xã hội. Các quy định cũng đề cao vai trò đặt hàng từ phía cơ quan quản lý. Ta cũng thấy có quy định đề tài phải gửi kết quả đến những cơ quan quản lý hoặc tổ chức xã hội liên quan. Từ đầu thập niên 1990 đến nay, giấy tờ xây dựng chính sách đã nhấn mạnh việc lấy ý kiến của nhiều ban ngành và công luận.
Những thay đổi ngay trong quan niệm và định chế chính sách đã có những kết quả rõ nét. Giới hàn lâm ở Việt Nam chú ý hơn đến mong muốn thực tiễn. Người ta quan sát thấy sự phối hợp ngày càng tăng giữa các bộ môn khoa học và giữa các tổ chức thống kê. Phối hợp cũng tăng lên giữa thống kê với các khu vực thực tiễn khác như chính quyền, buôn bán, và xã hội. Theo dõi trên báo chí gần đây, ta thấy tiếng nói và áp lực của công luận đối với khoa học và dự án phát triển cũng ngày càng mạnh mẽ và có tác động thật sự.
mặc khác, ta cũng thấy khoảng cách một cách đáng kể giữa sự phát triển của các định chế với thực tế thực hiện trong thống kê đa/ liên/ xuyên ngành ở Việt Nam hiện nay. Nhìn vào những bản thuyết minh đề cương thống kê ở mọi cấp, người ta đều thấy nhóm thống kê bao gồm nhiều cá nhân và tổ chức. Nhưng trong quy trình thực hiện sau đó, còn khá thường nhật tình trạng nhóm cốt lõi và tổ chức chủ trì đề tài thực hiện là chính, sự tham gia của các bên còn hiếm và chưa thực chất. Điều này cũng đúng với cả bên tham gia là người làm thực tiễn và người dân. Khác biệt ngôn ngữ giữa các nhà thống kê thuộc các ngành khác nhau là một trở ngại một cách đáng kể và là điều hiển nhiên. Song, nhìn chung các nhà chuyên môn chưa có thái độ đúng và nỗ lực thực sự để vượt qua rào cản ấy. Điều này cũng đúng đối với tình trạng khác biệt ngôn ngữ giữa các nhà thống kê và những người làm thực tiễn (trong lĩnh vực chính sách, tổ chức xã hội, công ty). Người ta cũng khả năng đặt câu hỏi về quy định đề tài thống kê phải có đặt hàng của các bộ phận Nhà nước. Thực sự thì trong thực tế quy định này thực hiện như thế nào? Nó có phản ánh bắt buộc của ngành/ lĩnh vực đó không, chưa nói là nó có phản ánh “đặt hàng” thực sự là của xã hội không, hay chỉ phản ánh nhận thức và lợi ích của một nhóm nhỏ chuyên viên và lãnh đạo ban ngành ấy?
Dù thống kê đa/ liên/ xuyên ngành ở Việt Nam đã có một lịch sử khá lâu rồi và có những thành quả nhất định, song rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm để nâng cao quy mô, phạm vi và chất lượng của kiểu thống kê liên/ xuyên ngành ở nước ta. Phần trên chỉ ra rằng rằng cần tiếp tục quảng bá tri thức về thống kê liên ngành và nhất là xuyên ngành, tạo thay đổi ngay rõ nét trong thái độ và nhận thức của giới hàn lâm, thực tiễn và công luận đối với kiểu thống kê này. Mặt khác, cần hoàn thiện và đổi mới các định chế nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng kiểu thống kê đó ở Việt Nam.
Trong hướng đi ấy, Dự án “đẩy nhanh Mạng lưới Tri thức Đa phương thống kê Xuyên ngành Ứng phó với Thách thức Toàn cầu” (KNOTS) hứa hẹn có đóng góp. Đây là dự án quốc tế do ĐH Vienna chủ trì, thực hiện trong ba năm (2017-2019), nhằm đẩy nhanh đào tạo và thống kê xuyên ngành, với sự tham gia của tám cơ sở ĐH và thống kê, trong đó có ba cơ sở ở Việt Nam (ĐH Vienna, ĐH Bonn, ĐH Charles ở Prague, ĐH Chulalongkorn, ĐH Chiang Mai, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng các mạng lưới tri thức khu vực và quốc tế về thống kê xuyên ngành. Những mạng lưới ấy sẽ nâng cao năng lực đổi mới trong việc đào tạo và phát triển nhân lực hàn lâm và chuyên môn ở các cơ sở tham gia Dự án (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, 2017).

Nhiều Bạn Cũng Xem  Mũi Tên Gãy Là Gì?

Xem thêm: 14/2 Là Ngày Gì

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. 2017. đẩy nhanh Mạng lưới Tri thức Đa phương thống kê Xuyên ngành Ứng phó với Thách thức Toàn cầu. Giới thiệu Dự án.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Interdisciplinary Là Gì - Nghĩa Của Từ Interdisciplinary ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Interdisciplinary Là Gì - Nghĩa Của Từ Interdisciplinary Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Interdisciplinary Là Gì - Nghĩa Của Từ Interdisciplinary rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Nhiều Bạn Cũng Xem  Context Là Gì

Các Hình Ảnh Về Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary

Interdisciplinary Là Gì - Nghĩa Của Từ Interdisciplinary

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Interdisciplinary #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Interdisciplinary

Tra cứu thông tin về Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin chi tiết về Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://asianaairlines.com.vn

💝 Xem Thêm Giải Đáp Câu Hỏi tại : https://asianaairlines.com.vn/wiki-hoi-dap/

Give a Comment