Bài viết Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 thuộc chủ đề về Giải Đáp Câu Hỏi đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1”

Cấu trúc đánh địa chỉ, các dạng địa chỉ IPv6 (Chuyên Đề Đào Tạo IPv6 – Phần 3)

ĐỊA CHỈ MULTICAST

1. Multicast và broadcast trong địa chỉ IPv4

Như chúng ta đã biết, IPv4, địa chỉ broadcast được dùng trong các giấy tờ ARP, DHCP và các giấy tờ khác thực hiện chức năng tìm kiếm (discovery). Địa chỉ broadcast Ethe(ff:ff:ff:ff:ff:ff) dành cho mọi mạng 802.x. Tại lớp mạng, địa chỉ 255.255.255.255 dùng cho các lưu lượng broadcast. Nếu các bít trong phần host của một suIPv4 đều là 1 thì đó cũng là địa chỉ broadcast (ví dụ địa chỉ 192.168.0.255 với netmask 255.255.255.0)

Địa chỉ multicast giống địa chỉ broadcast ở chỗ điểm đích của gói tin là một nhóm các máy trong một mạng, song không phải tất cả các máy. Trong khi broadcast gửi trực tiếp tới mọi host trong một suthì multicast chỉ gửi trực tiếp cho một nhóm xác định các host, các host này lại khả năng thuộc các sukhác nhau. Host khả năng lựa chọn có tham gia vào một nhóm multicast chi tiết nào đó hay không (thường được thực hiện với giấy tờ quản lý nhóm inte- InteGroup Management Protocol), trong lúc đó với broadcast, mọi host là thành viên của nhóm broadcast bất kể nó có muốn hay không.

Bạn đang xem: Multicast là gì

2. Địa chỉ IPv6 Multicast

Địa chỉ Multicast IPv6 thực hiện cả chức năng broadcast và multicast của IPv4. Có rất nhiều loại địa chỉ multicast IPv6, mỗi loại địa chỉ multicast IPv6 có phạm vi vận hành tương ứng. Lưu lượng của địa chỉ IPv6 multicast sẽ được chuyển tới toàn bộ các host trong một phạm vi hay chỉ được chuyển tới nhóm các host nào đó trong phạm vi là tùy thuộc vào loại địa chỉ multicast. 

Cấu trúc của địa chỉ IPv6 cho trên hình:

*

Địa chỉ ipv6 multicast luôn được bắt đầu bởi 8 bít prefix 1111 1111. Dạng địa chỉ này rất dễ phân biệt vì nó luôn được bắt đầu bằng “FF”. Địa chỉ multicast không bao giờ được dùng làm địa chỉ nguồn của một gói tin IPv6 . 

Để phân biệt dạng địa chỉ multicast, nhóm địa chỉ multicast và phạm vi của chúng, trong cấu trúc địa chỉ multicast dùng những nhóm bít tạo thành các trường sau đây: Cờ – flag (4 bit), phạm vi – Scope (4 bít) và Định danh nhóm-Group ID (32 bít)

Cờ (Flag) : Trường này có bốn bít “0T00”, trong đó 3 bít hiện chưa dùng được đặt tổng giá trị 0, bít T sẽ xác định đây là dạng địa chỉ IPv6 multicast được IANA gắn vĩnh viễn (permanent-assigned) hay được gắn không vĩnh viễn do người dùng tự quy định (non permanent-assigned). Khái niệm này cũng tương tự như khái niệm well-known port trong giấy tờ TCP/IP.

Bít T=0, có nghĩa đây là địa chỉ multicast IPv6 vĩnh viễn (well known) được IANA quy định. RFC2375 – IPv6 Multicast Address Assignments cung cấp danh sách những loại địa chỉ well-known multicast hiện đang được quy định bởi IANA. Bít T=1, đây là dạng địa chỉ multicast không vĩnh viễn

Nhiều Bạn Cũng Xem  Mit Là Gì - Nghĩa Của Từ Mít

Phạm vi (Scope): Trường này gồm 4 bít xác định phạm vi của nhóm địa chỉ multicast. Hiện nay đang định nghĩa các tổng giá trị như sau:

1: Phạm vi Node2: Phạm vi Link5: Phạm vi Site8: Phạm vi tổ chức OrganisationE: Phạm vi toàn cầu Global 

Giải thích một cách rõ ràng hơn, nếu ta thấy 4 bít trường scope là “0001” (Scope có tổng giá trị 1) khi đó phạm vi của địa chỉ multicast này là phạm vi node. Gói tin multicast sẽ chỉ được gửi trong phạm vi các giao diện trong một node mà thôi.

Nếu 4 bít này là “0010”, tổng giá trị trường Scope là 2, phạm vi của địa chỉ multicast là phạm vi link. Gói tin multicast được gửi trên phạm vi toàn bộ đường local link.

Router dùng tổng giá trị trường Scope của địa chỉ multicast để quyết định có forward lưu lượng multicast hay không. Ví dụ địa chỉ multicast FF02::2 có phạm vi link-local, router sẽ không bao giờ forward gói tin này ra khỏi phạm vi local link.

Nhóm (Group ID) – Thực hiện chức năng định danh các nhóm multicast. Trong một phạm vi scope, có nhiều nhóm multicast (ví dụ nhóm multicast các router, nhóm multicast mọi node, nhóm multicast mọi máy chủ DHCP…). tổng giá trị các bít Group ID sẽ định danh các nhóm multicast. Trong một phạm vi, số định danh này là duy nhất. Lưu lượng có địa chỉ đích multicast sẽ được chuyển tới các máy thuộc nhóm multicast xác định bởi Group ID, trong phạm vi xác định bởi Scope.

Theo thiết kế ban đầu, Group ID gồm 112 bít. Với 112 bít, khả năng định danh 2112 group. mặc khác, để khả năng truyền đi trên mạng tới đích, datagram dữ liệu phải chứa thông tin địa chỉ IP (lớp network) và địa chỉ lớp link-layer (địa chỉ MAC trong trường hợp kết nối Ethernet) tương ứng. Để có được ánh xạ 1-1 từ một địa chỉ IPv6 multicast tới một địa chỉ Ethemulticast MAC duy nhất, số lượng bít của Group ID được khuyến nghị là 32 bít. Chúng ta sẽ tìm hiểu quy tắc ánh xạ địa chỉ IPv6 multicast tới địa chỉ Ethemulticast MAC trong mục sau.

3. một vài địa chỉ multicast IPv6 vĩnh viễn

Multicast tới mọi node: Nhóm multicast mọi node hiện nay được gắn tổng giá trị Group ID 1

FF01::1 – Địa chỉ multicast mọi node phạm vi node

– tổng giá trị Scope = 1 Xác định phạm vi node

– tổng giá trị Group ID = 1 Xác định nhóm multicast mọi node

FF02::1 – Địa chỉ multicast mọi node phạm vi link. Địa chỉ này xác định mọi node IPv6 trong phạm vi một đường kết nối.

– tổng giá trị Scope = 2 Xác định phạm vi link

– tổng giá trị Group ID = 1 Xác định nhóm multicast mọi node

*

Multicast tới mọi router: Nhóm multicast mọi router hiện nay được gắn tổng giá trị Group ID 2 

FF01::2 – Địa chỉ multicast mọi router phạm vi node

– tổng giá trị Scope = 1 Xác định phạm vi node

– tổng giá trị Group ID = 2 Xác định nhóm multicast mọi router

FF02::2 – Địa chỉ multicast mọi router phạm vi link. Địa chỉ này xác định mọi router IPv6 trong phạm vi một đường kết nối.

– tổng giá trị Scope = 2 Xác định phạm vi link

– tổng giá trị Group ID = 2 Xác định nhóm multicast mọi router

*

FF05::2 – Địa chỉ multicast mọi router phạm vi site. Địa chỉ này xác định mọi router IPv6 trong phạm vi một site.

Xem thêm: Pinyin Là Gì – Bính âm Hán Ngữ

– tổng giá trị Scope = 5 Xác định phạm vi site

– tổng giá trị Group ID = 2 Xác định nhóm multicast mọi router

Những tổng giá trị IPv6 multicast vĩnh viễn khác, khả năng tìm hiểu trong RFC2375 – IPv6 Multicast Address Assignments.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Cách làm cá đói kho lạt, rau đắng mọc sau hè, cá chẻm to nấu gì, món ăn dân dã ngon - COOKING TO DAY

4. Địa chỉ Multicast Solicited-node

Chức năng phân giải giữa địa chỉ lớp 3 (network layer) 32 bít và địa chỉ vật lý Ethe(datalink layer) 48 bít của IPv4 được thực hiện bằng giấy tờ ARP (Address Resolution Protocol). 

Nguyên lý vận hành cơ bản của giấy tờ này là giao tiếp bắt buộc/đáp ứng trong đó một node khi không biết địa chỉ lớp vật lý của một node khác trên đường link sẽ gửi gói tin ARP broadcast tới toàn bộ host gắn trên một Ethernet. Gói tin này có chứa địa chỉ IP của node mà nó muốn giao tiếp. Các node trên Etheđều nhận gói tin này, node có địa chỉ IP trùng khớp với địa chỉ IP chứa trong gói tin sẽ gửi thông tin đáp trả. Trong địa chỉ IPv4, một node khi thực hiện giấy tờ phân giải địa chỉ đã “làm phiền” tới mọi node trên mạng LAN.

Trong địa chỉ IPv6, chức năng phân giải địa chỉ được đảm nhiệm bằng một giấy tờ mới, phụ trách giao tiếp của các node trên một đường link, giấy tờ Neighbor Discovery, qua việc trao đổi các thông điệp ICMPv6. Giảm trên của giấy tờ ARP ipv4 được khắc phục trong địa chỉ ipv6 bằng cách không dùng dạng địa chỉ multicast mọi node phạm vi link FF02::1 (local-link scope all-node) là dạng địa chỉ thực hiện chức năng tương tự như địa chỉ broadcast trong mạng LAN của ipv4 làm địa chỉ đích, mà dùng một dạng địa chỉ multicast đặc biệt của ipv6. Đó là địa chỉ multicast solicited-node.

Mỗi một địa chỉ unicast được gắn cho node, sẽ có một địa chỉ multicast solicited node tương ứng.

Cấu thành địa chỉ Solicited node từ địa chỉ unicast:

Địa chỉ solicited-node được cấu thành từ địa chỉ unicast tương ứng bằng cách gắn 104 bít prefix FF02::1:FF/104 với 24 bít cuối cùng chính là 24 bít cuối của địa chỉ unicast.

*

Do trường Scope trong địa chỉ solicited-node có tổng giá trị 2, đây là địa chỉ multicast có phạm vi link. 

Để khả năng giao tiếp, node cần phải phân giải được các địa chỉ IPv6 unicast thành địa chỉ MAC tương ứng, do vậy tương ứng với mỗi một địa chỉ unicast được gắn cho node sẽ có một địa chỉ multicast solicited node. IPv6 node sẽ vừa nghe lưu lượng tại địa chỉ unicast, vừa nghe lưu lượng tại địa chỉ multicast solicited-node tương ứng địa chỉ unicast đó.

5. Ánh xạ địa chỉ IPv6 multicast thành địa chỉ Ethemulticast MAC

Để khả năng tới đích thành công, đơn vị thông tin gửi đi trên mạng Ethe(datagram) cần có thông tin địa chỉ IP nguồn và đích (lớp IP), cùng địa chỉ MAC nguồn và địa chỉ MAC đích (lớp link-layer).

Địa chỉ broadcast IPv4 tương ứng địa chỉ broadcast mức MAC ff-ff-ff-ff-ff-ff. IPv6 có nhiều dạng địa chỉ multicast. Mỗi một host trên mạng Ethevới một card mạng sẽ có một địa chỉ MAC duy nhất, như vậy tồn tại rất nhiều câu hỏi: Làm thế nào để khả năng nói chuyện được với một nhóm các host (nhóm multicast), trong khi mỗi host có một địa chỉ MAC khác nhau, và tại một thời điểm đảm bảo được rằng, mọi host khác, vốn không phải là thành viên của nhóm multicast, sẽ không xử lý thông tin. 

Để thực hiện được multicast trên mạng Ethernet, dùng giấy tờ TCP/IP, cần có hai phần: Multicast mức Hardware/Ethe(lớp link-layer) và IP Multicast. Cần phải ánh xạ được giữa một địa chỉ IPv6 multicast (1 nhóm các host) tới một địa chỉ duy nhất EtheMulticast. Chính vì mục đích này, RFC 3513 khuyến nghị chỉ lấy 32 bít cuối trong số 112 bít dành cho Group ID trong cấu trúc địa chỉ IPv6 multicast làm group ID, các bít khác đều thiết lập tổng giá trị bằng 0. Như vậy, mỗi một dạng địa chỉ multicast sẽ ánh xạ tới một địa chỉ Ethemulticast duy nhất.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Cách nấu canh măng khô với xương măng mềm ngọt

Quy tắc ánh xạ địa chỉ ipv6 multicast thành địa chỉ Etherner multicast:

48 bít của địa chỉ Ethemulticast tương ứng với một loại địa chỉ ipv6 multicast sẽ được hình thành như sau: gắn 16 bít prefix 33-33 (tổng giá trị hexa) với 32 bít cuối của địa chỉ ipv6 multicast tương ứng. Quy tắc này tương tự như cách thức tạo một địa chỉ ipv6 Solicited-node từ một địa chỉ ipv6 unicast. Từ đó hình thành nên địa chỉ EtheMAC multicast có dạng 33-33-mm-mm-mm-mm. Trong đó mm-mm-mm-mm là 32 bít cuối cùng của địa chỉ ipv6 multicast.

Nếu chỉ dùng 32 bít trong cấu trúc địa chỉ IPv6 multicast làm Group ID thì tương ứng với mỗi nhóm, sẽ có một địa chỉ EtheMAC multicast.

Xem thêm: Cw Là Gì – Câu Hỏi Thường Gặp

Để nhận được các gói tin ipv6 multicast trên một đường link Ethernet, card mạng Ethecần phải lưu trữ thêm các địa chỉ MAC multicast rất cần thiết trong một bảng lưu trữ tại card mạng. Khi nhận được một khung Ethecó địa chỉ MAC rất cần thiết, nó sẽ chuyển tiếp tới lớp cao hơn để tiếp tục xử lý. Mỗi một dòng trong bảng lưu trữ chứa một địa chỉ Ipv6 multicast đang được host nghe lưu lượng và địa chỉ MAC multicast tương ứng.

Ví dụ chi tiết:

Host A với địa chỉ EtheMAC 00-AA-00-3F-2A-1C (địa chỉ link-local tương ứng là FE80::2AA:FF:FE3F:2A1C) sẽ đăng ký lưu trữ thêm những địa chỉ MAC multicast sau đây với card mạng Ethernet: 

Nếu host tham gia vào những nhóm multicast khác, sẽ có thêm những địa chỉ Ethemulticast khác được thêm vào hoặc bỏ đi khi rất cần thiết trong bảng lưu trữ địa chỉ MAC trên card mạng.

Xem tiếp phần 4: http://www.Asianaairlines.com.vn/chuyen-de/cau-truc-danh-dia-chi-cac-dang-dia-chi-ipv6-chuyen-de-dao-tao-ipv6-phan-4.html

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Multicast Là Gì - Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Multicast Là Gì - Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Multicast Là Gì - Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1

Multicast Là Gì - Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Multicast #Là #Gì #Chương #Cơ #Chế #Multicast #Phần

Tham khảo thêm tin tức về Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm nội dung chi tiết về Multicast Là Gì – Chương 19: Cơ Chế Multicast Phần 1 từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://asianaairlines.com.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi- Giải Đáp tại : https://asianaairlines.com.vn/wiki-hoi-dap/

Give a Comment