Bài viết Op-Ed Là Gì thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://asianaairlines.com.vn/ tìm hiểu Op-Ed Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Op-Ed Là Gì”

Tiêu điểm | vận hành của Học viện | vận hành của Ngành Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh hết sức to lớn, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống anh hùng, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT… 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

PV: Thưa đồng chí Thứ trưởng, theo ghi nhận của đồng chí Thứ trưởng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, lực lượng CAND đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi tạo điều kiện cho công tác bảo vệ ANTT, nhưng cũng phải đối diện với nhiều điều kiện, thách thức rất lớn song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh hết sức to lớn, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống anh hùng, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đạt và vượt mục tiêu, bắt buộc đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác Công an.

Bạn đang xem: Ed Là Gì

Thứ nhất, Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời tham mưu, đề xuất Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cơ bản dài lâu và đáp ứng bắt buộc trước mắt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND; cùng lúc ấy phối hợp, hướng dẫn cấp ủy địa phương, các bộ, ngành quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phát huy vai trò nòng cốt, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện. TTATXH có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm (năm 2016 phạm pháp hình sự giảm 4,4% so với năm 2015; năm 2017 giảm 3,02% so với năm 2016; năm 2018 giảm 0,61% so với năm 2017; năm 2019 giảm 7,39% so với năm 2018); tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 đạt tỷ lệ 78,07%; năm 2019 đạt tỷ lệ 81,93% cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,93%).

Các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo được đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận, chuyển cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tạo được nhiều dấu ấn tích cực, được coi là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua. 

Nhiều Bạn Cũng Xem  Bộ nhớ trong trên điện thoại, máy tính là gì? Bao gồm những gì?

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được chấn chỉnh, củng cố, có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là các công tác có liên quan đến các chỉ số an toàn, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; thực hiện quyết định, có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (từ năm 2016 đến nay tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương)… Những kết quả đó đã góp phần đáp ứng hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước; là minh chứng sinh động khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực và sức chiến đấu của lực lượng CAND trước bắt buộc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, tạo tiền đề để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Thứ ba, với quyết tâm chính trị cao, sự thống nhất và quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp mang tính đột phá trong công tác xây dựng lực lượng CAND, Đảng ủy Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. 

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của toàn lực lượng CAND trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy; tổ chức bộ máy lực lượng CAND “tinh gọn”, “tập trung”, “thống nhất”, “chuyên sâu” là cơ sở để lực lượng CAND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an.

PV: Xin đồng chí Thứ trưởng chia sẻ quan điểm về công tác đảm bảo ANTT đáp ứng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng là thời điểm đất nước ta đảm nhiệm nhiều vai trò chính trị quan trọng ở khu vực và thế giới (Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 2020).

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua, lực lượng CAND đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trên trận tuyến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chủ động phối hợp với các bộ phận y tế xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh trong quy trình chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2020 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Xem thêm: ” Take Account Of Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách dùng Take Into Account Là Gì

Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình từ xa, từ sớm; phòng ngừa, ngăn chặn, loại trừ các yếu tố phức tạp về ANTT ở trong và ngoài nước làm gây tác động quy trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, vận hành của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm và phần tử xấu nằm chống phá đại hội đảng các cấp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ gắn với công tác phòng, chống các thế lực thù địch, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phối hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp rà soát, thuần khiết nội bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên theo quy định của Đảng; thẩm tra tiêu chuẩn chính trị số cán bộ, làm công nhân viên đáp ứng đại hội; phối hợp với ban tổ chức đại hội và các bộ phận chức năng của cấp ủy các cấp nắm tình hình, phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời những vụ việc lộ, lọt bí mật nhà nước trong quy trình diễn ra đại hội.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Đồng Chí Là Gì - Ngày Đông Chí Là Gì

Rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, các “điểm nóng” về ANTT, không để phức tạp, lan rộng, kéo dài; không để khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trung ương, không để ảnh hưởng tiêu cực đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Thông tri số 01 với 6 bắt buộc, 7 nội dung trọng tâm để chỉ đạo hướng dẫn các cấp trong CAND chuẩn bị và tổ chức đại hội; giao Cục Công tác đảng và công tác chính trị hướng dẫn tổ chức quán triệt, thực hiện nội dung này trong toàn lực lượng CAND. Nhìn chung, các cấp ủy đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo và bảo đảm tiến độ theo đúng bắt buộc, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; cùng lúc ấy, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

PV: Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, xin đồng chí Thứ trưởng cho biết một vài kết quả nổi bật về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND đạt được trong nhiệm kỳ này; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành: Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong CAND, kết quả nổi bật:

Thứ nhất, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai chủ động, có hệ thống, nhiều việc làm mới, cách làm hay, phát huy hiệu quả: Lần đầu tiên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; tham mưu Ban Bí thư, UBKT Trung ương ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy và giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố. Công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đã tổ chức 16 hội nghị, đặc biệt lần đầu tiên tổ chức “Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong CAND năm 2019”; nhiều công trình khoa học về công tác kiểm tra, giám sát bước đầu được thống kê, góp phần làm rõ lý luận, thực tiễn, đáp ứng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND.

Thứ hai, các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ngày càng đi vào thực chất, trong nhiệm kỳ Đảng ủy Công an Trung ương trực tiếp tiến hành và chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiến hành 120 cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên (nhiều hơn nhiệm kỳ 2010-2015 trên 35%); UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ trì, phối hợp tiến hành 5 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 100% so với nhiệm kỳ trước); cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND tiến hành hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên cấp mình quản lý. 

Chú trọng đến những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm; các trường hợp sai phạm đều được xem xét, kết luận chính xác, khách quan, không bỏ lọt vi phạm, không để trường hợp nào nằm ngoài, trên kỷ luật của Đảng, thống nhất giữa kỷ luật đảng và chính quyền. Quan điểm của Đảng ủy Công an Trung ương là phát hiện và xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, xử lý nghiêm thủ trưởng trực tiếp phụ trách khi có cán bộ sai phạm nghiêm trọng. Từ kết quả kiểm tra, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã giúp cấp ủy, thủ trưởng đơn vị nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý cán bộ để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. 

Nhiều Bạn Cũng Xem  Bún bò Huế đặc biệt | Cách làm nước lèo bún bò Huế thơm ngon chuẩn vị

Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND cùng với nhiệm vụ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đáp ứng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XIII của Đảng, tập trung sự lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục thống kê, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương để thống nhất thực hiện trong CAND. Kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND theo mô hình thống nhất, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong lực lượng CAND chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công thành viên cấp ủy phụ trách và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kết hợp kiểm tra, giám sát nhiều với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xác định lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tập trung kiểm tra, giám sát, chú ý những khâu, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Trước hết, cần tập trung lãnh đạo, giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trước khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XIII của Đảng…

Các câu hỏi về Op-Ed Là Gì

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Op-Ed Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Op-Ed Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Op-Ed Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Op-Ed Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Op-Ed Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Op-Ed Là Gì

Op-Ed Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #OpEd #Là #Gì

Xem thêm kiến thức về Op-Ed Là Gì tại WikiPedia

Bạn khả năng tra cứu nội dung chi tiết về Op-Ed Là Gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://asianaairlines.com.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi- Giải Đáp tại : https://asianaairlines.com.vn/wiki-hoi-dap/