Bài viết tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? thuộc chủ đề về Câu Hỏi- Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng asianaairlines.com.vn tìm hiểu tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem bài : “tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư?”


Thặng dư là ngôn từ trong lĩnh vực kinh tế mà ai cũng đã từng nghe qua nhưng khả năng chưa chắc đã hiểu rõ về bản chất của nó.

Giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của giá trị thặng dư?

Quảng Cáo

Luật sư tư vấn pháp luật về tổng giá trị thặng dư (surplus value): 1900.6568

1. tổng giá trị thặng dư là gì?

tổng giá trị thặng dư (surplus value) là mức độ dôi ra khi lấy mức thu của một đầu vào nhân tố trừ đi phần giá cung của nó. D.Ricardo đã lấy ví dụ về việc nộp tô cho chủ đất sở hữu những miếng đất màu mỡ

Quảng Cáo

Mác đã thống kê tổng giá trị thặng dư dưới giác độ hao phí lao động, trong đó làm công nhân sản xuất ra nhiều tổng giá trị hơn chi phí trả cho họ – yếu tố bị quy định bơi mức tiền lương tối thiểu chỉ đủ để đảm bảo cho họ tồn tại với tư các người lao động. Theo Mác, sự bóc lột làm công nhân chỉ khả năng được loại trừ nếu nhà tư bản trả cho họ toàn bộ tổng giá trị mới được tạo ra

A.Marshall cho rằng xét về bản chất, thì tất cả các khoản mức thu nhập nhân tố cao hơn chi phí nhân tố đều là bán tô trong ngắn hạn. Cho nên theo ông, khi không có các cơ hội khác để một nhân tố sản xuất lựa chọn, thì toàn bộ phần thường dành cho nó đều là tổng giá trị thặng dư.

Quảng Cáo

Hiện có 2 phương pháp chủ yếu để thu được tổng giá trị thặng dư:

  • Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối.
  • Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tương đối.

– Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối: Là phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư bằng cách kéo dài thời gian lao động thặng dư trong khi năng suất lao động, tổng giá trị sức lao động và thời gian lao động tất yếu không đổi.

tổng giá trị thặng dư tuyệt đối là tổng giá trị thặng dư thu được từ việc kéo dài ngày lao động vượt giới hạn thời gian lao động rất cần thiết. Ngày lao động kéo dài còn thời gian lao động rất cần thiết không đổi kéo theo thời gian lao động thặng dư tăng lên. Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối chính là kéo dài thời gian lao động thặng dư trong khi năng suất, tổng giá trị và thời gian lao động tất yếu không đổi. Cơ sở chung của chế độ tư bản chủ nghĩa chính là sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối.

Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối được dùng thường nhật trong giai đoạn đầu chủ nghĩa tư bản. Đây là thời điểm lao động còn ở trình độ thủ công, năng suất lao động còn thấp. Lúc này bằng lòng tham vô hạn, các nhà tư bản giở mọi thủ đoạn kéo dài ngày lao động nhằm nâng cao khả năng bóc lột sức lao động làm công nhân làm thuê.

Xem thêm: Quy luật tổng giá trị thặng dư là gì? Nội dung và đặc trưng của quy luật

mặc khác sức lực con người có hạn. Hơn nữa vì làm công nhân đấu tranh quyết định đòi rút ngắn ngày lao động nên các nhà tư bản không thể kéo dài ngày lao động vô thời hạn. Nhưng ngày lao động cũng không được rút ngắn đến mức bằng thời gian lao động tất yếu. Một cách thức khác của phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối chính là tăng cường độ lao động. Bởi vì tăng cường độ lao động cũng tương tự việc kéo dài thời gian lao động trong ngày nhưng thời gian lao động rất cần thiết không đổi.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Chỉ Số Issn Là Gì ? Những Thông Tin Cơ Bản Không Thể Bỏ Qua Về Issn

– Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tương đối: Là phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách hạ thấp tổng giá trị sức lao động nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên trong điều kiện ngày lao động, cường độ lao động không đổi.

tổng giá trị thặng dư tương đối là tổng giá trị thặng dư thu được từ việc rút ngắn thời gian lao động tất yếu dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động. Tăng năng suất lao động xã hội mà đầu tiên là ở ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng làm cho tổng giá trị sức lao động giảm xuống. Từ đó thời gian lao động rất cần thiết cũng giảm. Khi độ dài ngày lao động không đổi, thời gian lao động rất cần thiết giảm sẽ tăng thời gian lao động thặng dư (thời gian sản xuất tổng giá trị thặng dư tương đối cho nhà tư bản).

Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tương đối là rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách hạ thấp tổng giá trị sức lao động. Từ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên trong điều kiện ngày lao động và cường độ lao động không đổi.

– tổng giá trị thăng dư siêu ngạch là tổng giá trị thặng dư thu được do các xí nghiệp sản xuất có tổng giá trị cá biệt thấp hơn tổng giá trị xã hội, khi bán hàng hoá theo tổng giá trị xã hội, sẽ thu được một vài tổng giá trị thặng dư vượt trội so với các xí nghiệp khác . tổng giá trị thặng dư siêu ngạch = tổng giá trị xã hội của hàng hóa – tổng giá trị cá biệt của hàng hóa. tổng giá trị thặng dư siêu ngạch là phương pháp thức biến tướng của tổng giá trị thặng dư tương đối; là động lực trực tiếp đẩy nhanh tăng năng suất lao động.

Vì muốn thu được nhiều tổng giá trị thặng dư và chiếm ưu thế cạnh tranh, các nhà tư bản áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Mục đích là cải tiến, hoàn thiện phương pháp quản lý kinh tế, nâng cao năng suất lao động. Kết quả tổng giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn tổng giá trị xã hội. Nhà tư bản nào áp dụng cách này thì hàng hóa khi bán sẽ thu được một vài tổng giá trị thặng dư nhiều hơn nhà tư bản khác.

tổng giá trị thặng dư siêu ngạch chính là phần tổng giá trị thặng dư thu được trội hơn tổng giá trị thặng dư bình thường của xã hội. Nếu xét từng nhà tư bản xuất thì tổng giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời. mặc khác xét về toàn xã hội tư bản thì tổng giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tồn tại nhiều. vì thế tổng giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực đẩy nhanh mạnh nhất cho các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động.

Cả tổng giá trị thặng dư tương đối và tổng giá trị thặng dư siêu ngạch đều dựa vào cơ sở tăng năng suất lao động. mặc khác cả 2 khác nhau ở chỗ tổng giá trị thặng dư tương đối dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội. Trong khi tổng giá trị thặng dư siêu ngạch dựa trên việc tăng năng suất lao động cá biệt.

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận là gì? Nội dung và vai trò

Học thuyết tổng giá trị thặng dư được xem là phát minh quan trọng chỉ đứng thứ 2 sau biện luận duy vật lịch sử của Mác. Vậy tổng giá trị thặng dư là gì? Về cơ bản tổng giá trị thặng dư chính là sự phản ánh quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Việc sinh ra và chiếm đoạt tổng giá trị thặng dư phản ánh bản chất quan hệ trong sản xuất tư bản chủ nghĩa (quan hệ bóc lột của nhà tư bản với người lao động làm thuê).

Nhiều Bạn Cũng Xem  Sững sờ với trái đậu bắp 'TO BẤT THƯỜNG' mọc trong vườn nhà cô gái | Tin 3 Phút

2. tổng giá trị thặng dư tiếng Anh là gì?

tổng giá trị thặng dư trong tiếng anh là Surplus value

3. Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư?

3.1. Nguồn gốc của tổng giá trị thặng dư

Để tiến hành sản xuất, nhà tư bản phải mua sức lao động và tư liệu sản xuất. Vì tư liệu sản xuất và sức lao động do nhà tư bản mua, nên trong quy trình sản xuất, người làm công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản và danh mục làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản.

Sản xuất tư bản chủ nghĩa là quy trình tạo ra tổng giá trị tăng thêm cho nhà tư bản khi năng suất lao động đạt tới trình độ nhất định – chỉ cẩn một phần của ngày lao động người làm công nhân làm thuê đã tạo tra tổng giá trị bằng tổng giá trị sức lao động của chính mình.

Bằng lao động chi tiết của mình, làm công nhân dùng các tư liệu sản xuất và chuyển tổng giá trị của chúng vào danh mục; và bằng lao động trừu tượng, làm công nhân tạo ra tổng giá trị mới lớn hơn tổng giá trị sức lao động, phần lớn hơn đó được gọi là tổng giá trị thặng dư.

tổng giá trị hàng hóa (W) được sản xuất ra gồm hai phần: tổng giá trị những tư liệu sản xuất đã hao phí được lao động chi tiết bảo tồn và chuyển vào danh mục (tổng giá trị cũ, ký hiệu c) và tổng giá trị mới (v+m) do lao động trìu tượng của làm công nhân tạo ra (lớn hơn tổng giá trị hàng hóa sức lao động). Phần tổng giá trị mới do lao động sống tạo thêm ra ngoài tổng giá trị hàng hóa sức lao động, được nhà tư bản thu lấy mà không trả cho người lao động, được gọi là tổng giá trị thặng dư (m). Như vậy, lao động sống là nguồn gốc tạo ra tổng giá trị thặng dư.

3.2. Bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư

Xem thêm: Phương pháp thặng dư là gì? Công thức tính và ưu nhược điểm

Từ việc thống kê Học thuyết tổng giá trị thặng dư của C. Mác, chúng ta thấy rõ ít nhất ba vấn đề lớn trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước.

Một là, trong thời kỳ quá độ nền kinh tế ở nước ta, trong một chừng mực nào đó, quan hệ bóc lột chưa thể bị xóa bỏ ngay, sạch trơn theo cách tiếp cận giáo điều và xơ cứng cũ. Càng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chúng ta càng thấy rõ, chừng nào quan hệ bóc lột còn có công dụng phóng ra sức sản xuất và đẩy nhanh lực lượng sản xuất phát triển, thì chừng đó chúng ta còn phải chấp nhận sự hiện diện của nó.

Hai là, trong thực tế nền kinh tế thị trường hoạch định xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, mọi phương án tìm cách định lượng rành mạch, máy móc và xơ cứng về mức độ bóc lột trong việc hoạch định các chủ trương chính sách, cũng như có thái độ phân biệt đối xử với tầng lớp doanh nhân mới đều xa rời thực tế và không thể thực hiện được. Điều có sức thuyết phục hơn cả hiện nay là quan hệ phân phối phải được thể chế hóa bằng luật.

Đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mỗi khi được thể chế hóa thành luật và các bộ luật thì chẳng những góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy luật làm công cụ và cơ sở để điều chỉnh các hành vi xã hội nói chung, mà còn cả hành vi bóc lột nói riêng. Ai chấp hành đúng pháp luật thì được xã hội thừa nhận và tôn vinh theo châm ngôn: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong nhận thức, quan điểm chung nên coi đó cũng chính là mức độ bóc lột được xã hội chấp nhận, tức là làm giàu hợp pháp. Trong quản lý xã hội thì phải kiểm soát chặt chẽ mức thu nhập cá nhân, mức thu nhập công ty để, một mặt, chống thất thu thuế, mặt khác, bảo đảm sự công bằng trong phân phối thông qua Nhà nước và bằng các “kênh” phân phối lại và điều tiết mức thu nhập xã hội. Thiết nghĩ, đây là một hướng tiếp cận vấn đề bóc lột giúp chúng ta tránh được những nhận thức giáo điều, phi biện chứng về quan hệ bóc lột, cũng như việc vận dụng nó trong một giai đoạn lịch sử chi tiết của việc phóng ra sức sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế và chủ động hội nhập thành công với nền kinh tế quốc tế.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Công Chức Tiếng Anh Là Gì ? một vài Cụm Từ Liên Quan Vietgle Tra Từ

Ba là, mặt khác, cũng phải bảo vệ những quyền chính đáng của cả người lao động lẫn giới chủ dùng lao động bằng luật và bằng các chế tài thật chi tiết mới bảo đảm công khai, minh bạch và bền vững. Những mâu thuẫn về lợi ích trong quy trình dùng lao động là một thực tế, việc phân xử các mâu thuẫn ấy như thế nào để tránh những xung đột không rất cần thiết cũng lại là một bắt buộc cấp thiết hiện nay, thể hiện trong bản chất của chế độ mới. Bảo vệ được những quyền lợi chính đáng, những quyền lợi được luật pháp bảo vệ, của tất cả các bên trong quan hệ lao động là một bảo đảm cho việc vận dụng một cách hợp lý quan hệ bóc lột trong điều kiện hiện nay, cùng lúc ấy cũng là những đóng góp cơ bản nhất cho cả quy trình hoàn thiện và xây dựng mô hình kinh tế thị trường hoạch định xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư?

Team ASIANA mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư?

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư?

Giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của giá trị thặng dư?

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Giá #trị #thặng #dư #là #gì #Nguồn #gốc #bản #chất #và #nghĩa #của #giá #trị #thặng #dư

Tra cứu thêm kiến thức về tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? tại WikiPedia

Bạn khả năng xem thông tin chi tiết về tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư? từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://asianaairlines.com.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi- Giải Đáp tại : https://asianaairlines.com.vn/wiki-hoi-dap/