Bài viết Using Delegate C# Là Gì thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://asianaairlines.com.vn/ tìm hiểu Using Delegate C# Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Using Delegate C# Là Gì”

https://www.youtube.com/watch?v=tps://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/delegates/using-delegates

Take advantage of delegates to promote flexibility in your designs and implement event-driven programming with ease

*

Thinkstock

A delegate is a type-safe function pointer that can reference a method that has the same signature as that of the delegate. You can take advantage of delegates in C# to implement events and call-back methods. A multicast delegate is one that can point to one or more methods that have identical signatures.

Bạn đang xem: Delegate c# là gì

Understanding delegates in C#

In essence, a delegate holds a reference to a method and also to the target object on which the method should be called. Delegates in C# are similar to function pointers in C++, but C# delegates are type safe. You can pass methods as parameters to a delegate to allow the delegate to point to the method. Delegates are used to define callback methods and implement event handling, and they are declared using the “delegate” keyword. You can declare a delegate that can appear on its own or even nested inside a class.

There are three steps in using delegates. These include declaration, instantiation, and invocation. 

Nhiều Bạn Cũng Xem  TRƯỜNG HỌC CÔNG CHÚA - Khi các nàng công chúa nổi tiếng làm theo TIKTOK TRIỆU VIEW!!

The signature of a delegate looks like this:

delegate result-type identifier ()The following statement shows how you can declare a delegate.

public delegate void MyDelegate(string text);As you can see in the above statement, the delegate name is “MyDelegate,” it has a return type of “void,” and it accepts a string object as an argument. This implies that the delegate MyDelegate can point to a method that has an identical signature. This is just a declaration though — you must instantiate a delegate before you can use it. The statement given next shows how you can instantiate the delegate declared above.

MyDelegate d = new MyDelegate(ShowText);Once you have declared and instantiated the delegate, you can invoke the method that the delegate points to easily.

d(“Hello World…”);Here, d is the delegate instance

You can also invoke the method that the delegate instance points to using the Invoke() method on the delegate instance as shown below.

d.Invoke(“Hello World…”);If you have a method that accepts two numbers and you want to add them and return the sum of the two numbers, you can use a delegate to store the return value of the method as shown in the code snippet given below.

Xem thêm: Hóa Học Ứng Dụng Part 2 ▪︎ Vì Sao Tinh Bột Không Có Tính Khử

int result = d(12, 15);Here is the complete code listing for your reference.

using System;namespace Delegates public delegate int MyDelegate(int x, int y); class Program static int Sum(int x, int y) return x + y; static void Main() MyDelegate d = new MyDelegate(Sum); int result = d.Invoke(12, 15); Console.WriteLine(result); Console.ReadLine();  

Delegates in action in C#

Here is the complete code listing.

using System;namespace Delegates public delegate void MyDelegate(string text); class Program public static void ShowText(string text) Console.WriteLine(text); static void Main() MyDelegate d = new MyDelegate(ShowText); d(“Hello World…”); Console.ReadLine(); Note that you can assign multiple objects to a delegate instance using the + operator, which makes the delegate a multicasting delegate. You can also combine delegate instances using the static method Combine.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Quá Tuyệt! Cặp Vợ Chồng Người Anh Thốt Lên Sau Khi Dành 5 Năm Khám Phá Tết Khắp 3 Miền Việt Nam

The runtime maintains a list (also called Invocation list) internally to execute multiple methods. The following code listing shows how you can use the Combine() method to combine multiple delegate instances.

myDelegate d1 = new myDelegate(Method1);myDelegate d2 = new myDelegate(Method2);myDelegate multicastDelegate = (myDelegate)Delegate.Combine(d1, d2);multicastDelegate.Invoke();A delegate that can point to multiple methods is known as a multicast delegate. Note that delegate instances are immutable. So, when you combine delegates or subtract one delegate instance from the list, a new delegate instance is created to represent the updated or new list of the targets or methods to be invoked.

Multicast delegates in action in C#

The following code listing illustrates a multicast delegate. Note the usage of the delegate instance: Here we have used the += operator to assign the delegate to multiple methods that have identical signatures.

using System;namespace Delegates public delegate void MyDelegate(); class Program public static void Method1() Console.WriteLine(“Inside Method1…”); public static void Method2() Console.WriteLine(“Inside Method2…”); static void Main() MyDelegate d = null; d += Method1; d += Method2; d.Invoke(); Console.ReadLine(); Delegates are ideally suited to implementing event driven programming. A delegate doesn’t need to know the class of the object to which it refers. All it needs to know is the signature of the method to which it would point. Proper usage of delegates can promote reusability in your code and flexibility in your designs. You can refer to Microsoft’s online documentation for more information on delegates.

Các câu hỏi về Using Delegate C# Là Gì

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Nhiều Bạn Cũng Xem  EXP là gì? Ý nghĩa EXP trong game và các lĩnh vực khác

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Using Delegate C# Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Using Delegate C# Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Chốt lại nhen <3 Bài viết Using Delegate C# Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Using Delegate C# Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Using Delegate C# Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Using Delegate C# Là Gì

Using Delegate C# Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Delegate #Là #Gì

Tham khảo tin tức về Using Delegate C# Là Gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về Using Delegate C# Là Gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://asianaairlines.com.vn

💝 Xem Thêm Hỏi đáp thắc mắt tại : https://asianaairlines.com.vn/wiki-hoi-dap/